Exclusiv! Memoriu al corpului diplomatic adresat lui Rareș Bogdan

Un grup de diplomați de carieră ne-au transmis următorul memoriu pentru Rareș Bogdan, vicepreședinte PNL, cu privire la angajările aiuristice din MAE, comise de ministrul Bogdan Aurescu (sau de alții…) Redăm întocmai acest memoriu. Vom reveni cu situații de-a dreptul stupefiante.

„M E MO R I U

Stimate domnule Vicepreședinte, doresc să vă aduc la cunoștință una dintre marile probleme cu care se confruntă angajații Ministerului Afecerilor Externe al României, respectiv, Procedura de selecție pentru trimiterea la post permanent în străinătate a membrilor corpului diplomatic și consular, aprobată prin ordinul ministrului Afacerilor Externe nr. 1310/2019 ( domnul Bogdan Aurescu).
Concret, anul acesta , 2023, au fost scoase la concurs un nr. de 59 de posturi pe care s-au înscris 48 de candidați și au reușit doar 21.
Procedura a fost similară și anilor anteriori, începând din 2020, de la venirea la conducerea M.A.E. a domnului ministru Bogdan Aurescu, înscriindu-se în programul domniei sale de „restructurare” a acestei instituții… Interesant este că 95 de procente dintre locurile ocupate de cei 21 de candidați sunt din cele politico-diplomatice (pe care nu pot fi cooptați detașații din afara M.A.E.), iar cele de tip consular au rămas neocupate, cu toate că pe acestea au candidat diplomați și consuli cu experiență vastă în M.A.E..
Explicația este relativ simplă, pe aceste posturi pot fi detașați pe o perioadă restrânsă (de regulă 13 luni cu posibilitate de prelungire a încă 13) funcționari din sistemul de stat din alte instituții publice.
S-a creat astfel impresia că, neputând să fie trimiși pe aceste posturi angajații M.A.E., este necesară detașarea celor din afară, problema fiind că nivelul de pregătire și experiența lor este sub orice nivel și șefii misiunilor diplomatice se plâng tot mai mult de inadaptabilitatea lor în sistemul diplomatic.
Toată această procedură se efectuează sub auspiciile Departamentului de Resurse Umane unde au fost numite în posturi decizionale persoane cu o minimă pregătire și experiență în domeniu, conduse de doamna director general Mădălina Morariu, o apropiată a domnului ministru.
Angajații M.A.E. sunt ferm convinși că aceste reguli au fost impuse pentru satisfacerea unor solicitări venite din afara ministerului și care nu pot fi aprobate fără semnătura expresă a ministrului Bogdan Aurescu.
Toți acești detașați sunt obligați să efectueze un curs de pregătire în domeniul consular la Departamentul Consular, Centrul de Instruire al Personalului Consular, unde întreg personalul poate depune mărturie a slabei pregătiri a acestor intruși, cărora li se permite detașarea la M.A.E. doar pentru că se dorește scoaterea lor din instituțiile unde sunt angajați, neputându-se ridica la nivelul standardelor în vigoare. Mai mult decât atât aceste persoane, de regulă, nu stăpânesc nici măcar o limbă străină de circulație internațională, sunt total lipsite de experiența statutului diplomatic și, de cele mai multe ori, mai mult creează probleme decât să le rezolve. Mulți dintre ei nu posedă nici permis de conducere categoria B și, cel mai grav, nu posedă calități de interacționare cu publicul la ghișeu, ceea ce duce la o mare dezamăgire a cetățenilor români și străini care solicită diverse servicii consulare la misiunile diplomatice ale României în străinătate.
De menționat, cu referire la misiunile permanente de lungă durată, că in Regulamentul de Organizare și Funcționare al M.A.E. o misiune ( cu durată de 4-5 ani) are dreptul la o singură prelungire de un an, urmând ca diplomatul să își încheie misiunea și să revină în Centrală. Acest lucru nu se mai respectă de când a fost numit domnul ministru Bogdan Aurescu și mulți acoliți sunt „prelungiți” anual pe funcție prin Ordin al ministrului, fără nici o reținere. O fi legal?
Un exemplu în acest sens îl reprezintă un angajat al misiunii diplomatice a României la Solotvino, în persoana domnului Anghel Gheorghe, care activează în Ucraina de mai bine de 6 ani, dar ele pot continua cu mulți alții.
Toate acestea, reunite, duc la o serie de nemulțumiri grave ale angajaților cu statut permanent în M.A.E., cărora li se îngrădește un drept la muncă obținut prin concursul de admitere în Corpul Diplomatic și Consular al României, prevăzut chiar în Statutul diplomatic.
Vă înaintăm acest memoriu pentru că urmează o nouă etapă. Procedura de selecție a consulilor generali ai României, care se dorește a fi transparentă și obiectivă, dar marea majoritate a personalului M.A.E. o consideră ca fiind un paravan al domnului ministru Bogdan Aurescu pentru numirea acoliților domniei sale.
Îmi permit să vă propun să susțineți ca lista completă a solicitanților să fie analizată pe baza C.V.-ului și a Mandatului redactat, de către Secretariatul General al Guvernului României, cum este legal, și decizia să fie luată de domnul Prim-ministru al României, în atribuțiile căruia intră această obligație, cu sentimentul că va fi efectuată o analiză obiectivă a fiecărui candidat, funcție de experiența și activitatea desfășurată, ceea ce ar duce la atingerea obiectivului de ridicare a nivelului relațiilor României cu statele în care aceștia vor fi acreditați.
Un ultim aspect pe care doresc să vi-l aduc la cunoștință, deocamdată, este numirea consulilor onorifici ai României în străinătate.
În acest sens vă pun la dispoziție o serie de documente referitoare la activitatea consulului onorific al României în Panama, doamna Maria Bârsan de Saldona, care a comis o serie întreagă de ilegalități ce au condus o imagine total nefavorabilă a țării noastre în această țară sud-americană.
Din păcate, toate acestea conduc la o degradare continuă a activității personalului M.A.E. al României care, ca membrii ai corpului diplomatic și consular al României, au depus un jurământ față de patrie, dar sunt trecuți pe linie moartă din cauza unor proceduri alimentate de la vârf de un ministru care se comportă în instituția statului ca un moșier pe propria plantație.
Vă rog să primiți, domnule Vicepreședinte, dovada înaltei noastre considerații.”

                                       

Excelenței sale, domnului Rareș Bogdan,
Vicepreședinte PNL, al României

Hits: 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *