Exclusiv! Radiografia corupției în România – cazul emblematic al falezei de la 2 Mai-Vama Veche

Constituția României prevede clar că domeniul public al statului român este INALIENABIL. Constituția României prevede de asemenea clar că plajele și falezele României sunt DE INTERES NAȚIONAL. În cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) una dintre cele mai importante direcții se numește „Apărarea Constituției”.  Constituția României trebuie respectată și apărată fiindcă dacă nu se petrece acest lucru apare ANARHIA. Cea mai redutabilă armă din lume de care poate beneficia azi un stat advers nu se numește Burevestnik, ca racheta nucleară rusească, nu se numește nici Minuteman, ca racheta nucleară de fabricație americănească, ci se numește ANARHIE. Anarhia este începutul dezastrului și anarhia începe cu încălcarea Constituției. În ciuda acestui fapt, în ciuda situației de război generate recent între doi vecini ai României, Constituția țării este călcată în picioare la modul cel mai concret fix într-o zonă sensibilă: litoralul Mării Negre. De doi ani de zile atrag atenția instituțiilor statului cu privire la această încălcare a Constituției comisă de către autoritățile locale din comuna Limanu, cu complicitatea filialei locale Constanța a Apelor Române, cu complicitatea DNA Constanța, cu complicitatea OCPI Constanța, cu complicitatea OPC Constanța. Luna aceasta atenționările mele, depuse vreme de doi ani, au primit girul Guvernului României.

Îmi doresc să priceapă orice român gravitatea faptelor descrise de mine timp de doi ani, de aceea voi prezenta sintetic derularea întâmplărilor, folosind, de data aceasta, nu argumentele mele, ci argumentele Guvernului României (prin Ministerul de Finanțe,  Ministerul Mediului, Corpul de control al Prim-ministrului):

Cadrul legal încălcat

1. Cea mai titrată zonă a litoralului românesc este de câțiva ani plaja/faleza din localitățile 2 Mai și Vama Veche.

–  Conform răspunsurilor Ministerului de Finanțe, Ministerului Mediului și Corpului de control al Prim-ministrului, transmise solicitărilor mele inițiate cu multe luni în urmă, această plajă/faleză de la 2 Mai- Vama Veche (identificată sub titulatura CTD 466)  este definită de:

Constituție în articolul 136, alin 3

„Art. 136 (3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. ”

– De asemenea, Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului, ne-a transmis că statutul CTD 466, plaja/faleza de la 2 Mai – Vama Veche este legiferat și în art. 6 alin. (1) lit. a), b), alin. (2) lit. d), art. 7 alin. (1), (3) din O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 6. (1) Litoralul și aria maximă costieră aparțin domeniului public al statului și includ: a) zona dintre limita minimă și maximă de înaintare a valurilor ăn cazul celor mai puternice furtuni înregistrate.

b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietriș și roci, incluzând și dunele, indiferent dacă sunt sau nu acoperite cu vegetație, formate prin acțiunea mării, vânturilor dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale.

(2) De asemenea, aparțin domeniului public al statului:

d) falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului până la 10 m în spatele crestei falezei;

(…)

(3) Marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice exclusive și ale platoului continental aparțin proprietății publice a statului, iar gospodărirea acestora se integrează în gospodărirea de ansamblu a zonei costiere.

Art. 7. (1) Pe domeniul public al statului din zona costieră se recunoaște numai dreptul de exploatare sau utilizare. Nici un drept privat nu se poate opune proprietății publice din zona costieră.

(…)

(3) Orice hotărâre sau decizie a autorităților publice locale care încalcă prevederile alin. (1) este nulă de drept.

– Totodată, Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului ne-a transmis că CTD 466, teren domeniu public al statului român, plajă/faleză de interes național, este inclus foarte clar și în Hotărârea de Guvern nr 1705/2006.

– Și mai mult, Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului ne-a transmis că statutul CTD 466 ca fiind teren domeniu public al statului român, plajă/faleză de interes național, a fost tranșat deja în patru (4) instanțe de judecată: Sentința civilă 609/2011 pronunțată de Tribunalul Argeș, Decizia 2343/2012 și 1866/R/ 2014 pronunțate de Curtea de Apel Târgu Mureș,

Rezumând acest punct 1:

Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului au stabilit clar că statutul CTD 466 era foarte clar definit în perioada 2006-2020 prin Constituția României revizuită în 2003,  O.U.G. nr. 202 din 2002, Hotărârea de Guvern nr 1705 din 2006 și patru (4) hotărâri de instanță din 2011, 2012, 2014 și 2019.  – DOMENIU PUBLIC AL STATULUI ROMÂN DE INTERES NAȚIONAL

2. În ciuda faptului că știau foarte clar ce prevede Constituția României,  în ciuda faptului că erau obligați să cunoască prevederile legale de tipul HG 1705/2006, OUG 202/2002, în ciuda faptului că știau foarte clar ce au impus cele patru hotărâri de instanță, primarul localității Limanu, Daniel Georgescu și secretarul general al comunei, Lorena Crăciun Petrache, le-au încălcat cu bună știință, trecând în 2020 CTD 466 în patrimoniul localității…. drept domeniu privat al localității. Pe ce oare se bazează Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului când afirmăcă știau ce comit? Simplu:  În 2017, primarul actual al localității Limanu, Daniel Georgescu, a scos din inventarul comunei CTD 466, invocând tocmai hotărârile de instanță sus invocate. Adică, susține oficial primarul Daniel Georgescu în 2017, nu se poate ca CTD 466 să fie teren domeniu privat al comunei, fiindcă a hotărât instanța că CTD 466 este domeniu public de stat.  Însă în 2020, același se primar Daniel Georgescu se face că uită de acele hotărâri de care primarul Daniel Georgescu spunea în 2017 că are cunoștință și trece, din nou ILEGAL, terenul CTD 466 în domeniul privat al comunei Limanu. Faptul că în 2020 primarul Georgescu a făcut trecerea din domeniu public de stat în domeniul privat al comunei a semnalat-o subsemnatul în articole de presă în 2020. După doi ani, Ministerul de Finanțe, Ministerul Mediului și Corpul de control al Prim-ministrului certifică ceea ce scriam în articole de presă încă din 2020 (vedeți facsimil).

Primarul Daniel Georgescu a profitat de ilegalitatea de mai sus

La fel cum am procedat mai devreme, recurg din nou la punctul de vedere oficial al Guvernului României. În 2021, Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului, a făcut o anchetă cu privire la terenul CTD 466.Vă transmit câteva date din acel control:

1. Din verificările efectuate in teren s-a constatat că pe terenul statului, CTD 466 a fost edificată o construcție destinată desfășurării activităților de alimentație publică aparținând SC Martini Touristic SRL, conform Autorizației de construire nr. 61/26.07.2004 emisă de Primăria comunei Limanu, care NU figurează transcrisă in Cartea funciară nr. 106996.

 ( n.r. Este vorba de barul Acolo/redenumit din 2020 Unbar. Barul Acolo a aparținut până în 2016 actualului primar, Daniel Georgescu, prin firma sa, SC Borna Zero. Din 2017 primarul Daniel Georgescu a ieșit formal din acționariatul SC Borna Zero, dar sunt indicii temeinice că a continuat să obțină foloase financiare de pe urma acestui bar.)

Act normativ încălcat:

Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 7/1996

(…)

„Art. 37 (1) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire…”

Persoane responsabile: Primăria comunei Limanu – (n.r. Din 2016 până azi primarul Georgescu nu a observat nimic suspect cu privire la acea autorizare pentru propriul bar)

2. Urmare a solicitării echipei de control a Direcției Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului, cu privire la actele de reglementare emise pentru construcția barului, ABA Dobrogea – Litoral (filiala Apelor Române la Constanța) a transmis că „Biroul Avize Autorizații a emis Autorizația nr. 151/2019 pentru BAR ȘI TERASĂ, având ca beneficiar SC Borna Zero SRL. Pentru plaja din dreptul barului a fost emisă o consultanță tehnică pentru un eveniment muzical în anul 2018. ”. Nu a fost prezentat echipei de control avizul de gospodărire a apelor necesar eliberării autorizației de construire sus menționate și autorizația de gospodărire a apelor care trebuia emisă încă din anul 2005, la solicitarea beneficiarului investiției, după recepția lucrărilor.

Act normativ încălcat:

 – art. 48 alin. (1) lit. (i), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare:

„) i) lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, pe platoul continental sau lucrări pentru apărarea țărmului;

(…)

art. 49 (1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe.

(…)

art. 50 (1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi executate numai in baza avizului de gospodărire a apelor emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului asupra documentației de investiții. Punerea în funcțiune sau în exploatare a acestor lucrări se face numai în baza autorizației de gospodărire a apelor. ”

Cu alte cuvinte, spune Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului, barul Acolo a fost construit ILEGAL!

3. În anul 2019, ABA Dobrogea – Litoral (filiala Apelor Române la Constanța) a emis Autorizația de gospodărire a apelor nr. 151/27.08.2019 (anexa nr. 19), valabilă până la data de 31.07.2022, prin care operatorul economic SC Borna Zero  SRL, care „(…) exploatează activul conform Contractului de închiriere nr. 1/01.05.2019, încheiat cu SC Martini Touristic SRL”, are „(…) dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă”. Autorizația cuprinde informația potrivit căreia SC Martini Touristic SRL „(…) deține terenul în suprafață de 80 mp în baza contractului de închiriere nr. 4139/16.06.2004 (act adițional 4028/14.05.2015) incheiat cu Primăria Comunei Limanu” și că „(…) emiterea prezentei autorizații de gospodărire a apelor nu reprezintă recunoașterea dreptului de proprietate al Primariei Comunei Limanu asupra terenului în suprafață de 80 mp (…)”. Totodată, în cuprinsul autorizației se menționează că „(…) valabilitatea prezentei autorizații de gospodărire a apelor este condiționată de prelungirea contractului de închiriere nr. 4139/16.06.2004 încheiat cu Primăria Comunei Limanu.”

O-paaaa!!! Ce avem noi aici???? Avem dovada că ABA Dobrogea-Litoral (filiala Apelor Române la Constanța) în loc să sesizeze că Primăria Limanu închiriase o parte din CTD 466, teren care nu era al primăriei, sugerează continuarea ilegalității!

ABA Dobrogrea – Litoral NU putea emite autorizația de gospodărire a apelor sus menționate, deoarece SC Borna Zero SRL NU era titularul sau succesorul în drepturi a unui drept real aferent proprietății publice a statului român constituit și, în prealabil, NU obținuse un aviz de gospodărire a apelor pentru construcția edificată.

Acte normative încălcate:

– Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare

„Legea nr. 107/1996

(…)

Art. 55. (1) Autorizația de gospodărire a apelor se eliberează în baza constatării tehnice în teren, în prezenfa beneficiarului – cel mai târziu o dată cu recepția investițiilor – dacă sunt respectate prevederile legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor și exactitatea datelor cuprinse în cererea de autorizare și în documentația anexată la aceasta.”

Art. 1 alin. (1), art. 7, lit. c), c3) fi art. 8 din Anexa – Normativul de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor din 06.02.2012, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 799/2012 (act normativ în vigoare până la data de 06.08.2019, respectiv până la data depunerii cererii privind eliberarea autorizației de gospodărire a apelor, care a identificat data de 29.07.2019)

–  „O.M.M.P. nr. 799/2012

(…)

Art. 1(1) Emiterea avizului și autorizației de gospodărire a apelor se realizează în baza unor documentații tehnice al căror conținut trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conținut.

(…)

Art. 7 În documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor, pentru toate categoriile de lucrări care se execută pe ape sau care au legătură cu apele, sunt comune următoarele prevederi:

(…)

c) scopul investiției și elementele de coordonare:

(…)

c.3)precizări referitoare la alte documente și avize emise anterior, anexate în copie la documentație; certificat de urbanism și documente care să ateste deținerea terenului pe care se execută investiția”

Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului subliniază că această construcție este amplasată pe faleza Mării Negre, pe domeniul public al statului român și că nu există un titlu LEGAL care să constituie un drept real în favoarea unui terț asupra acestui teren.

4. Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului constată că ABA Dobrogea-Litoral(filiala Apelor Române la Constanța) a făcut un număr mare de controale în perioada 2013-2021, fără să observe ilegalitățile expuse mai sus. De ce nu a observat instituția statului că terenul statului este folosit abuziv? O fi poate ceea ce am semnalat eu autorităților de mai bine de doi ani: neglijență în serviciu sau efectul coruperii angajaților ABA Dobrogea-Litoral(filiala Apelor Române la Constanța)?! (Despre aceste lucruri voi scrie un material dedicat, cât de curând.)

Acte normative încălcate:

– Art. 73 alin. (1), alin. (2) lit. a) – d) din O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, cu modificările și completările ulterioare

 (1) Activitatea de gospodărire integrată a zonei costiere și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse controlului de specialitate.

(2)În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control personalul împuternicit cu drept de control potrivit prevederilor legale specifice, după declinarea identității și calității, are dreptul:

a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, precum și în orice alt loc, unitate sau instalație, indiferent de deținătorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatări privind respectarea reglementărilor și aplicarea măsurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere;

 b) de a controla lucrările, construcțiile, instalațiile sau activitățile care au legătură cu mediul zonelor costiere și de a verifica dacă acestea sunt realizate/ exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice/ cu respectarea actelor tehnico-juridice, după caz;

c) de a verifica instalațiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă, aer, sol, de a examina, ăn condițiile legii, orice date sau documente necesare controlului;

d) de a constata faptele care constituie contravenții sau infracțiuni în domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și de a încheia documente, potrivit legii.

5. Pe data de 07.05.2020, la inițiativa primarului Daniel Georgescu, terenul CTD 466 – domeniu public al statului român, a fost trecut ILEGAL în domeniul privat al comunei, prin Hotărârea Consiliului Local Limanu nr 61. Aceasta în condițiile în care primarul știa că nu are niciun temei legal, ba dimpotrivă, încalcă patru (4) hotărâri de instanță, Constituția României și multe legi. A făcut acest lucru pentru a putea prelungi, tot ILEGAL, la data de 04.06. 2020, contractul de închiriere pentru suprafața de teren din domeniul statului, pe care se afla de mai mulți ani, ILEGAL, barul său denumit Acolo/Unbar. Hotărârea de prelungire a unei ilegalități este cu atât mai ilegală cu cât a avut la bază trecerea ilegală a terenului CTD 466, faleză, domeniu public al statului, în inventarul localității Limanu, ca domeniu privat al comunei. Coroborat cu ceea ce v-am dezvăluit în articolele precedente pe acest subiect, anume că barul Acolo/Unbar aparținea pe ascuns primarului Georgescu, rezultă că acesta a comis o crasă ilegalitate nu doar din ignoranță a legilor, ci în interes propriu.

6. Cu ocazia controalelor efectuate de Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului s-a constatat că ABA Dobrogea-Litoral(filiala Apelor Române la Constanța) nu a observat că este ocupată din CTD 466 suprafața de 320 metri pătrață, din care 131 metri pătrați suprafață construită, identificata din Planul de situație din ianuarie 2015, pentru care subzista obligația ca Administrația Națională Apele Române, prin ABA Dobrogea – Litoral să facă demersurile pentru recuperarea sumei aferente lipsei de folosință a domeniului public al statului român.

Act normativ încălcat:

Art. 1357 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare

„Art. 1.357 (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. ”

Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului observă în raportul său următoarele:Pe suprafața de 320 mp, au fost identificate 3 (trei) construcții, identificate după cum urmează:

– C1 – 80 mp suprafață construită la sol – bar;

– C2 -19 mp suprafață construită la sol – magazie;

– C3 – 32 mp suprafață construită la sol – terasă.

Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului menționează mai departe că a fost emisă Autorizația de construire nr. 61 /26.07.2004 , însă numai pentru suprafața de 80 mp (și aceea ilegală, după cum am menționat mai sus), restul construcțiilor fiind ridicate și edificate fără existența autorizațiilor de construire și fără existența actelor de reglementare (aviz amplasament, aviz de gospodărire a apelor, acord de mediu).

Act normativ încălcat:

Art. 48, alin. (1), lit. i), art. 49, alin. 31, art. 50, alin. (1), art. 51, alin. (1), (2) fi art.

55 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

“Art. 48

(1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele sunt:

(…)

i) lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecția și reabilitarea plajelor;

(…) Art. 49

 (31) Obținerea avizului de amplasament și a avizului de gospodărire a apelor condiționează eliberarea de către autoritățile administrației publice emitente a autorizației de construire a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1).

(…)

Art. 50

(1) Lucrările prevăzute la art. 48 si 54 pot fi promovate și executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Națională «Apele Române» și unitățile aflate în subordine. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizației de gospodărire a apelor emise de Administrația Națională «Apele Romane» și unitățile aflate în subordine.

(…) Art. 51

(1) Avizul de gospodărire a apelor și avizul de amplasament sunt avize conforme.

(…)

(2) Avizul și autorizația de gospodărire a apelor nu exclud obligativitatea obținerii actelor de reglementare din domeniul mediului, potrivit legii.

(…) Art. 55

(1) Autorizația de gospodărire a apelor se eliberează în baza constatării tehnice în teren, în prezența beneficiarului – cel mai târziu o dată cu recepția investițiilor dacă sunt respectate prevederile legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor și exactitatea datelor cuprinse în cererea de autorizare și în documentația anexată la aceasta”.

  • Art. 11, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului „ (1) Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului”.
  •  

Întrebări pe care DNA Constanța trebuia să și le pună, dar au preferat să protejeze pe cei vinovați

Articolele mele de presă publicate vreme de doi ani și multe sesizări cu privire la terenul statului, CTD 466, le-am trimis DNA Constanța. Timp de doi ani procurorii DNA Constanța NU au observat niciuna din încălcările legale enumerate mai sus, observate de Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului, de Ministerul de Finanțe sau de Corpul de Control al prim-ministrului. Poate că unii procurori ai DNA Constanța nu cunosc Constituția României, nu cunosc legile României…. Poate că unii procurori ai DNA Constanța sunt idioți….Sau poate că unii procurori DNA Constanța au fost corupți ca să nu observe ilegalitățile de mai sus și multe altele transmise de mine pe speța aceasta…. Cert este că: DNA Constanța nu a cerut punct de vedere Guvernului României, DNA Constanța nu a întrebat Guvernul României dacă statul a fost prejudiciat prin folosirea ilegală a falezei CTD 466, iar la finele a doi ani de anchetă neefectivă, DNA Constanța a clasat dosarul legat de CTD 466 (inițiat în urma dezvăluirilor mele) de asemenea fără a anunța instituțiile guvernamentale!

Știți cum se incheie raportul de control al Direcției Corp Control, Integritate și Anticorupție din Ministerul Mediului și concluziile Corpului de Control al prim-ministrului de luna aceasta? Se încheie cu: trebuie să anunțăm DNA… Pentru că aceste instituții nu au fost înștiințate de DNA Constanța că această instituție deja s-a pișat pe Constituția României, pe legile României care consfințesc proprietatea publică, pe legile care stabilesc obligațiile autorizării, care pedepsesc obținerea de foloase necuvenite de către un primar, care pedepsesc falsul intelectual și abuzul în serviciu.

DNA Constanța, în cadrul căreia a lucrat expertul cadastrist Cătălin Cucoară, al cărui frate este implicat în ilegalitățile comise cu privire la CTD 466 și multe alte spețe din județul Constanța, este exemplul cel mai elocvent pe care l-am întâlnit în 20 de ani de presă națională, că procurorii TREBUIE ANCHETAȚI uneori cu maximă hotărâre! Pot fi parte a unui grup infracțional organizat.

Pun la dispoziția Ministrului Justiției date, nume, situații, dovezi încă nepublicate despre acest grup infracțional organizat din care fac parte politicieni de vârf, procurori, funcționari publici, infractori de rând.

(Va urma)

Alexandru CĂUTIȘ

PS: Se cuvin mulțumiri pentru sprijin premierului Nicolae Ciucă. Ca general de carieră a înțeles perfect ce risc îl reprezintă ANARHIA.

Hits: 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *