Exclusiv! În atenția DNA: Direcția Județeană pentru Cultură din Constanța constată abuzurile făcute de falsul scafandru arheolog

Direcția Județeană pentru Cultură din județul Constanța confirmă datele noastre, anume că falsul scafandru arheolog Cătălin Dobrinescu și Comisia Națională de Arheologie nu au respectat standardele evidente impuse de lege pentru întocmirea raportului de evaluare arheologică și nici cerințele exprese ale Ministerului Culturii pentru proiectul de la Constanța. Iată ce ne transmite această direcție:

“Cerințele Ministerului Culturii privind studiul de diagnostic arheologic pentru proiectul REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020), faza SF, au fost menționate în avizul MC nr. 388/M/2018 astfel:

– pct 5. – pentru cele 11 zone ale investiției se vor întocmi studii de diagnostic arheologic terestru și submers și delimitarea siturilor arheologice în coordonate Stereo 70 conform prevederilor legale în vigoare;
– pct 6. – lucrările de desfacere a structurilor costiere existente și construirea celor nou propuse se vor face cu supraveghere din punct de vedere arheologic;
– pct. 7 – în cazul confirmării unor situri sau structuri submerse sau epave, traseele structurilor costiere nou propuse se vor modifica, vestigiile și epavele se vor documenta, se vorm analiza și se vor conserva in situ prin mijloace specifice, corespunzătoare amplasamentului;
– pct. 8 – în zonele de înisipare, structurile antice sau epavele descoperite se vor conserva in situ”

DNA poate confrunta raportul de evaluare arheologică cu privire la epava ignorată de falsul scafandru arheolog Cătălin Dobrinescu, raportul de evaluare arheologică făcut de același arheolog cu privire la zona limitrofă Cazinoului din Constanța și se va vedea clar că: NU a fost respectată legislația cu privire la întocmirea raportului de evaluare arheologică, NU au fost documentate vestigii evidente, NU a fost conservată in situ epava din larg. Mai sunt multe alte lucruri pe care DNA le va afla. Inclusiv de la noi.
Falsul scafandru arheolog putea avea bunul simț să-și recunoască greșeala și să-și dea demisia din toate funcțiile și atribuțiile deținute. Dar ține să îi ia complici și pe anumiți membri ai Comisiei Naționale de Arheologie. Adevărul se va afla.

(Va urma)

Hits: 381

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *