Exclusiv! Hotelul “La Frontiera” din Vama Veche, al primarului Georgescu, cu terase, restaurant, extinderi a fost construit pe baza a patru autorizații ILEGALE! Toate patru ILEGALE!!!!

Am primit de la Inspectoratul de Stat în Construcții concluziile unui control reluat cu privire la hotelul “La Frontiera”, al primarului din Limanu. Vă dau mai jos lista cu toate neregulile constatate, cu mențiunea că acest imobil va trebui demolat în proporție de peste 50%. ISC a cerut Prefecturii Constanța anularea acestor autorizații ilegale. Cel mai grav lucru este că acest hotel fost ridicat încălcând regimul de înălțime. Lucru pe care l-am semnalat într-un articol din 2020. Deși regimul de înălțime admis trebuia să fie P+1 etaj, hotelul primarului are în autorizații P+2 etaje+mansardă! Vorbim doar de falsul din autorizații azi. În realitate este și mai grav, are 3 etaje la vedere și un etaj ascuns, retras, mascat, un “moț” care nu este nici în autorizațiile ilegale descoperite de ISC. Practic, așa cum reiese din controlul ISC, are 3 niveluri ridicate ILEGAL! Prefectura este obligată, conform legii, să ceară anularea construcțiilor și demolarea construcțiilor ilegale. ISC a cerut ca Prefectura să anuleze autorizațiile ilegale ce au stat la baza construirii acestui hotel. În declarația de avere primarul spune că ia “Dividente” de pe urma hotelului. Acest analfabet cu afaceri ilegale se vrea parlamentar la alegerile viitoare…Vă las plăcerea de a vedea câte nereguli crase au găsit inspectorii ISC în documentația hotelului ridicat de primarul Georgescu, vicepreședinte PSD pe județul Constanța și adresez o întrebare deschisă domnului Marcel Ciolacu: acesta este PSD-ul modern, cu oameni exemplari pe care îl promiteți? Primarul acesta trebuie să impună legalitatea sau trebuie să-și acopere afacerile bazate pe ilegalități? În curând și alte fapte ale acestui individ, mult mai grave chiar de atât.

Alexandru Căutiș

Va urma

Inspectoratul Județean în Construcții Constanța

Str. Flămânda, nr. 50-52

Tel: 0241.516.139

0241 611.607

Fax: 0241.516.105

E-mail: constanta@isc.gov.ro

www.isc.gov.ro

Către:

Căutiș Alexandru George

Str. Breveni, nr. 64, Sector 1, municipiul București.

De la:

Inspectoratul Județean în Construcţii Constanța

Referitor:

Sesizarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 9404/09.03.2022 la Inspectoratul de Stat în Construcții, privind legalitatea construcției de pe strada Ion Creangă, nr. 2C, loc. Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanța.

​Ca urmare a sesizării dvs, prin Ordinul nr. 351/11.07.2022 al Inspectorului General al I.S.C. s-a dispus efectuarea unui nou control privind respectarea prevederilor legale la emiterea Certificatelor de Urbanism, precum și a Autorizațiilor de Construire emise de către Primăria Comunei Limanu, pentru imobilul situat pe strada Ion Creangă 2C, loc. Vama Veche, Comuna Limanu.

La imobilul sesizat au fost verificate:

– Autorizația de Construire nr. 22/10.03.2017 în scopul/pentru “EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA CU TERASA PARTER ACOPERITA – STRUCTURA INDEPENDENTA FARA AFECTAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE” la adresa din sat Vama Veche, str. Ion Creangă nr. 2C, nr. cadastral 103165;

-Autorizația de Construire nr. 41/12.04.2016 în scopul/pentru “MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE EXTINDERE TERASA SI SUPRAETAJARE IMOBIL P+1+M” la adresa din sat Vama Veche, str. Ion Creangă nr. 2C, nr. cadastral 103165;

-Autorizația de Construire nr. 25/04.04.2002 în scopul/pentru “INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1+M” la adresa din sat Vama Veche, lot 69, nr. cadastral 39;

-Autorizația de Construire nr. 3/18.08.2013 în scopul/pentru “EXTINDERE TARASA SI SUPRAETAJARE IMOBIL P+1+M” la adresa din sat Vama Veche, str. Ion Creangă nr. 2C, nr. cadastral 14072.

-Certificatele de Urbanism, care au stat la baza emiterii Autorizațiilor de Construire mai sus amintite: nr. 3/16.01.2017; nr. 4/13.01.2016; nr. 5/23.01.2002; nr. 14/25.01.2011.

Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism/autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin Ordinul nr. 310/28.02.2022 cu privire la respectarea prevederilor legale la emiterea Certificatelor de urbanism precum și a Autorizaţiilor de construire, s-au încheiat procese – verbale de control, prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, la emiterea actelor mai sus menționate, constând în:

-Pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.3/04.04.2013:

-Autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respecta prevederile legale, pentru care s-a întocmit proces – verbal de control, certificat care a condus la emiterea autorizației de construire cu încălcarea prevederilor legale. Autorizatia de construire a fost emisa in baza certificatului de urbanism nr. 14/2011 cu date eronate, lipsa regim aliniere, nerespectare regim maxim de inaltime, reguli de amplasare si retrageri minime vecinatati, specificatii despre destinatia zonei si subzona, reglementare accese auto si pietonale, parcaje; POT, CUT, etc. datele cuprinse fiind stabilite arbitrar si care nu sunt extrase din DU aprobate conform legii (PUG+RLU, HCL 131/2006),

AC nu respecta DU aprobate (respectiv regimul de inaltime maxim admis, retragerea de la aliniament, POT, CUT,etc.)

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, R, art.2, alin.(2) PUG+ RLU aprobat prin HCL nr. 131/2006.

-Nu a fost respectat continutul cadru al DT (conform Anexa nr.1 din lege) astfel: nu exista plan de incadrare, planul de situatie este SUMAR si INCOMPLET cu lipsa elementelor de reprezentare obligatorii, lipsa partea de instalatii (piese scrise si piese desenate) deviz general, plan constructii subterane, DTOE, memoriul amenajari exterioare si sistematizare verticala, referatele de verificare (verificarea la rezistenta mecanica si stabilitate A1 este realizata de catre expertul tehnic- aceeasi persoana), Nu exista studiul geotehnic, extrasul de carte funciara si de plan cadastral emise de OCPI, lipsa avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii (protejarea monumentelor istorice), lipsa mod reglementare evacuare ape menajere, lipsa Acord ISC de modificare a constructiei existente, etc.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art. 7, alin. (1) lit.a), alin.(2), ANEXA Nr. 1 , CONŢINUTUL-CADRU al documentatiei tehnice DT pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii art.13, alin.(1), Ordinul nr. 839/2009, art.25, alin.(5).

-Pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.22/10.03.2017

-Autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respecta prevederile legale, pentru care s-a întocmit proces – verbal de control, certificat care a condus la emiterea autorizației de construire cu încălcarea prevederilor legale. Autorizatia de construire a fost emisa in baza certificatului de urbanism nr. 3/2017 cu date eronate, lipsa P.O.T., C.U.T., functiuni permise si interzise, regim inaltime maxim admis, retrageri de la aliniament, retrageri fata de vecinatati/limite proprietate, circulaţii/ parcări, echiparea cu utilitati, edificabil admis, spatii verzi, accese, amplasare cladiri pe aceeasi parcela, aspect exterior, etc. datele cuprinse fiind stabilite arbitrar si care nu sunt extrase din DU aprobate conform legii (PUZ+RLU, HCL 66/2013). AC nu respecta DU aprobata (respectiv POT, CUT, etc.)

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, R, art.2, alin.(2), PUZ+ RLU aprobat prin HCL nr. 66/2013.

– Nu a fost respectat continutul cadru al DT (conform Anexa nr.1 din lege) astfel: nu exista plan de incadrare, plan de situatie SUMAR si INCOMPLET cu lipsa elementor de reprezentare obligatorii, lipsa devizul general al lucrarilor, DTOE, memoriul amenajari exterioare si sistematizare verticala, referatele de verificare (verificarea doar la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate A1,A2,A3, doar pentru constructii), Nu exista studiul geotehnic, extras plan cadastral si extras de informare actualizate la zi emise de OCPI, lipsa avize de la organismele competente privind regim de protecţie, lipsa expertiza tehnica, acord ISC de modificare a constructiei existente, aviz DSP, aviz ISU, acord CEC BANK SA, etc.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art. 7, alin. (1) lit.a), b), alin.(2), ANEXA Nr. 1, CONŢINUTUL-CADRU al documentatiei tehnice DT pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, Ordinul ministrului nr. 839/2009, art.25, alin.(1) , lit.c), alin.(2), alin.(3), alin.(4),alin.(5).

-Pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.25/04.04.2002

-Autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respecta prevederile legale, pentru care s-a întocmit proces – verbal de control, certificat care a condus la emiterea autorizației de construire cu încălcarea prevederilor legale. Autorizatia de construire a fost emisa in baza certificatului de urbanism nr. 5/2002 cu date eronate, lipsa regim aliniere, nerespectare regim maxim de inaltime, reguli de amplasare si retrageri minime vecinatati, utilitati existente, specificatii despre destinatia zonei si subzona, reglementare accese auto si pietonale, parcaje; POT, etc. Datele cuprinse nu sunt extrase din DU aprobate conform legii.

AC nu respecta DU aprobate (respectiv regimul de inaltime maxim admis, retragerea de la aliniament, POT, etc.)

ABATERI FAŢĂ DE: (in vigoare la data emiterii AC) Legea 50/1991, R, art.2, alin.(2) PUG+ RLU aprobat prin HCL nr. 56/2000.

– Nu a fost respectat continutul cadru al DT (conform Anexa nr.1 din lege) astfel: plan de incadrare neconform, plan de situatie sumar cu lipsa elemente de reprezentare obligatorii, lipsa partea de instalatii (piese scrise si piese desenate) devizul general, plan constructii subterane, DTOE, memoriul amenajari exterioare si sistematizare verticala, referatele de verificare, etc.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art. 6, alin. (2), ANEXA Nr. 1 , CONŢINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii.

-Pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.41/12.04.2016

-Autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respecta prevederile legale, pentru care s-a întocmit proces – verbal de control, certificat care a condus la emiterea autorizației de construire cu încălcarea prevederilor legale. Autorizatia de construire a fost emisa in baza certificatului de urbanism nr. 4/2016 cu date eronate, lipsa P.O.T., C.U.T., functiuni permise si interzise, regim inaltime maxim admis, retrageri de la aliniament, retrageri fata de vecinatati/limite proprietate, circulaţii/ parcări, echiparea cu utilitati, edificabil admis, spatii verzi, accese, amplasare cladiri pe aceeasi parcela, aspect exterior, etc. datele cuprinse fiind stabilite arbitrar si care nu sunt Extrase din DU aprobate conform legii (PUZ+RLU, HCL 66/2013).

Regim autorizat=D+P+2E+M

Extras carte, situație existentă= D+P+1E+M

Autorizare supraetajare=P+1E+M

Regimul de înălțime maxim admis conform Documentației Urbanism P+1

AC nu respecta DU aprobate (respectiv inaltimea maxima admisa, retrageri, CUT, etc.).

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, R, art.2, alin.(2) PUZ+ RLU aprobat prin HCL nr. 66/2013.

-Nu a fost respectat continutul cadru al DT (conform Anexa nr.1 din lege) astfel: nu exista plan de incadrare, plan de situatie SUMAR si INCOMPLET cu lipsa elementor de reprezentare obligatorii, lipsa partea de instalatii (piese scrise si piese desenate) devizul general al lucrarilor, plan constructii subterane, DTOE, memoriul amenajari exterioare si sistematizare verticala, referatele de verificare (verificarea doar la cerinta rezistenta mecanica si stabilitate A1,A2,A3, doar pentru constructii), Nu exista studiul geotehnic, extras plan cadastral emis de OCPI, lipsa avize de la organismele competente privind regim de protecţie, lipsa mod reglementare evacuare ape menajere, lipsa acord ISC de modificare a constructiei existente, aviz DSP, aviz ISU, etc.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art. 7, alin. (1) lit.a), b), alin.(2), ANEXA Nr. 1 , CONŢINUTUL-CADRU al documentatiei tehnice DT pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, Ordinul ministrului nr. 839/2009, art.25, alin.(1) , lit.c), alin.(2), alin.(3), alin.(4),alin.(5).

-Pentru CERTIFICATUL DE URBANISM NR.3/16.01.2017

Nu au fost facute specificatii despre subzona conform PUZ+RLU aprobat prin HCL nr.66/2013: P.O.T., C.U.T., functiuni permise si interzise, regim inaltime maxim admis, retrageri de la aliniament, retrageri fata de vecinatati/limite proprietate, circulaţii/parcări, echiparea cu utilitati, edificabil admis, spatii verzi, accese, amplasare cladiri pe aceeasi parcela, aspect exterior, etc.

In continutul CU s-a facut eronat referire, drept temei legal, la HCL nr.112/2016 de prelungire valabilitate PUG+RLU aprobat prin HCL nr. 131/2006 (modificat prin PUZ aprobat prin HCL nr.66/2013), contrar prevederi art.35 alin.(3) din Ordinul 839/2009 si Legii 350/2001 art.31, lit.c): „extras din regulamentul local aferent documentaţiei de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentaţiei de urbanism în vigoare la data emiterii”. (PUZ+RLU este in vigoare– nespecificat termen de valabilitate in HCL 66/2013)

Nu s-au facut mentiuni despre prevederi ale DU care instituie un regim special asupra imobilului (nu a fost prezentata) – zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire, in lipsa acesteia fiind valabile cele instituite prin lege (si pentru care trebuia solicitat acord de la organismele competente), lipsa mentionarii reglementărilor cu privire la obligaţiile fiscale specifice localităţii sau zonei. etc.

Certificatul de urbanism controlat a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale. In baza CU nr.3/16.01.2017 a fost emisa autorizatia de construire nr. 22/10.03.2017.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art.2, alin.(2), art.6, alin.(1), lit.a)-c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; art.30,alin (2), art.32, alin.(1), (2), (3), art.35, alin. (2),(3), (😎, art.54, alin.(1) lit.c) Legea 350/2001, art.29, alin. (1), art.31, art.311,alin.(4) Legea 422/2001, art.59.

– Nu au fost solicitate toate documentele de identificare a imobilului, conform prevederilor legale, planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză. (lipsa extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară, tinand cont de faptul ca exista constructii finalizate, receptionate si neintabulate)

ABATERI FAŢĂ DE: Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; art.19,alin (1), lit.a)-b)

– Nu au fost solicitate studiile de specialitate (studiul geotehnic), nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente. (implicit acord ISC pt. interventie), aviz securitatea la incendiu și aviz protecția sănătății populației, conform legislației specifice în vigoare si destinatiei spatiilor (constructii pentru turism si alimentatie publica aferenta din incinta).

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, anexa nr.1 Ordinul nr. 839/2009, art.32,alin (3), lit. b), pct.3, art.25, alin.(1), alin.(5)

-pentru CERTIFICATUL DE URBANISM NR.4/13.01.2016

-Nu au fost facute specificatii despre subzona conform PUZ+RLU aprobat prin HCL nr.66/2013: P.O.T., C.U.T., functiuni permise si interzise, regim inaltime maxim admis, retrageri de la aliniament, retrageri fata de vecinatati/limite proprietate, circulaţii/parcări, echiparea cu utilitati, edificabil admis, spatii verzi, accese, amplasare cladiri pe aceeasi parcela, aspect exterior, etc.

In continutul CU s-a facut eronat referire, drept temei legal, la PUG+RLU aprobat prin HCL nr. 131/2006 (modificat prin PUZ aprobat prin HCL nr.66/2013), contrar prevederi art.35 alin.(3) din Ordinul 839/2009 si Legii 350/2001 art.31,lit.c):„extras din regulamentul local aferent documentaţiei de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentaţiei de urbanism în vigoare la data emiterii”.

Nu s-au facut mentiuni despre prevederi ale DU care instituie un regim special asupra imobilului (nu a fost prezentata) – zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire, in lipsa acesteia fiind valabile cele instituite prin lege (si pentru care trebuia solicitat acord de la organismele competente); lipsa mentionarii reglementărilor cu privire la obligaţiile fiscale specifice localităţii sau zonei. etc.

Cererea a fost considerata „modificare de tema” pentru care este necesara reluarea procedurii de autorizare in conditiile legii cf. Ordin 829/2009 art.66, alin. (3), lit.b) – fiind emis un nou CU cu mentiunea eronata:„cu respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism initial”, fapt care nu mai era posibil decat in varianta art.66, alin. (3), lit.a) si prin folosirea certificatului de urbanism initial (nr.14/2011-emis cu nerespectarea prevederilor legale conform control nr.7841/2022). Reluarea procedurii implica emiterea unei noi autorizatii, in conditiile legii, cf. Ordin 839/2009 art.54, alin.(1) lit.c).

Certificatul de urbanism controlat a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale. In baza CU nr. 4/13.01.2016 a fost emisa autorizatia de construire nr. 41/12.04.2016..

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art.2, alin.(2), art.6, alin.(1), lit.a)-c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; art.30,alin (2), art.32, alin.(1), (2), (3), art.35, alin. (2),(3), (😎, art.54, alin.(1) lit.c)Legea 350/2001, art.29, alin. (1), art.31, art.311,alin.(4) Legea 422/2001, art.59.

-Nu au fost solicitate toate documentele de identificare a imobilului, conform prevederilor legale, planuri cadastrale /topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză. (lipsa extras din planul cadastral de pe ortofotoplan emis de OCPI- in continutul CU se face referire la nr. CF 103165 de identificare a imobilului, altul fata de cel pentru care a fost emisa autorizatia initiala, cu alte caracteristici ale terenului, etc.)

ABATERI FAŢĂ DE: Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; art.19,alin (1), lit.a)-b.

-Nu au fost solicitate studiile de specialitate (studiul geotehnic), nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente. (implicit acord ISC pt. interventie)

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, anexa nr.1 Ordinul nr. 839/2009, art.32,alin (3), lit. b), pct.3.

-pentru CERTIFICATUL DE URBANISM NR.5/23.01.2002

-Nu au fost facute specificatii conform PUG+R.L.U.: la regimul juridic: prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, precum şi altele prevăzute de lege; la regimul economic: destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; la regimul tehnic: procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcela, circulatii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de strazile adiacente terenului, înălţimea minima şi maxima admisă; etc. conform documentatiei de urbanism aprobate (PUG+RLU aprobat prin HCL nr.56/2000).

Certificatul de urbanism controlat a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale. In baza CU nr. 5/23.01.2002 a fost emisa autorizatia de construire nr. 25/04.04.2002.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art.2, alin.(2), art.5, alin. (1) Legea 350/2001, art.29, alin. (1), art.31.

-pentru CERTIFICATUL DE URBANISM NR.14/25.01.2011

-Nu au fost facute specificatii despre subzona conform PUG+RLU aprobat prin HCL nr.131/2006: P.O.T., C.U.T., functiuni admise, regim inaltime maxim admis, retrageri de la aliniament, retrageri fata de vecinatati/limite proprietate, circulaţii/parcări, spatii verzi, accese, amplasare cladiri pe aceeasi parcela, etc. Conform documentatii de urbanism aprobate se solicita derogare (cf. scopul solicitarii – „…supraetajare imobil P+1+M”- cu regim de inaltime depasit deja fata cel maxim admis de P+1) pentru care nu se putea efectua autorizarea directa (destinatia constructiei nu este mentionata, denumire generala „imobil”); nu s-au facut mentiuni despre protecţia zonelor naturale, protejarea monumentelor istorice (si pentru care trebuia solicitat acord de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire), lipsa reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei.

Certificatul de urbanism controlat a fost emis cu nerespectarea prevederilor legale. In baza CU nr. 14/25.01.2011 a fost emisa autorizatia de construire nr. 3/18.01.2013.

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, art.2, alin.(2), art.6, alin.(1), lit.a)-c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; art.30,alin (2), art.32, alin.(1), (2), (3), art.35, alin. (2),(3), (😎, Legea 350/2001, art.29, alin. (1), art.31, art.311,alin.(4) Legea 422/2001, art.59.

– Nu au fost solicitate toate documentele conform prevederilor legale de identificare a imobilului, extras de carte funciara, planuri cadastrale /topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză. (lipsa extras de carte funciara de informare si extras din planul cadastral de pe ortofotoplan emis de OCPI- in continutul CU se face referire la nr. CF 14072 de identificare a imobilului)

ABATERI FAŢĂ DE: Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; art.19,alin (1), lit.a)-b)

-Nu au fost solicitate studiile de specialitate (studiul geotehnic), nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente. (implicit acord ISC pt. interventie)

ABATERI FAŢĂ DE: Legea 50/1991, anexa nr.1, Ordinul nr. 839/2009, art.32,alin (3), lit. b), pct.3

Față de cele prezentate mai sus și având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, pentru Autorizaţiile de construire, I.J.C. Constanța a înștiințat Instituția Prefectului –Județul Constanța în vederea analizării oportunității înaintării unei acțiuni la instanța de contencios administrativ competentă.

INSPECTOR ŞEF JUDETEAN

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.